Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2013

Overconsumption

Aπό την Δημητρακάκη Άννα, Γ1.

The Overconsumption is killing the wildlife!

 
 
Overconsumption is a situation where resource use has outpaced the sustainable capacity of the ecosystem .
A prolonged pattern of overconsumption leads to inevitable environmental degradation and the eventual loss of resource bases.
 
Generally the discussion of overconsumption parallels that of overpopulation; that is the more people, the more consumption  of raw materials to sustain their lives.Currently, the inhabitants of the developed nations of the world consume resources at a rate almost 32 times greater than those of the developing world, who make up the majority of the human population
 
The Earth Charter* states that there exist a large group of people who binge on consumption of the world’s resources, and this has the possibility of causing massive harm to ecosystems and other people.
 
It says the world is divided in 3 classes, the over-consuming class that exceeds its environmental space but meets its human needs, the sustainable class that both meets basic human needs and maintains an ecological balance and the struggling class that lives within its environmental space, but does not meet its human needs.


The number of rare animals like tigers and tuna have declined by 30 per cent in the past four decades as the world population doubles and consumption soars, the WWF has warned.
*The Earth Charter is a declaration of fundamental ethical principles for building a just, sustainable and peaceful global society in the 21st century. It seeks to inspire in all people a new sense of global interdependence and shared responsibility for the well-being of the whole human family, the greater community of life, and future generations. It is a vision of hope and a call to action.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η Εφημερίδα των μαθητών του 2ου Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου θεσσαλονίκης