Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2015

Μαθηματικός γρίφος 2

Έπειτα από την επιτυχή επίλυση του 1ου Γρίφου, δημοσιεύουμε τον 2ο. Αν πιστεύετε ότι βρήκατε την λύση του ή έχετε κάποια απορία σχετικά με αυτή, στείλτε e-mail στην Κατερίνα Καραθανάση από το Γ1:  katerinakar2001@gmail.com


"Από ένα βιβλίο σχίζουμε κάποια διαδοχικά φύλλα. Το πρώτο φύλλο που σχίσαμε έχει στην πρώτη του σελίδα αριθμό σελίδας 143. Αν γνωρίζουμε ότι ο αριθμός της πίσω σελίδας του τελευταίου φύλλου που σχίσαμε έχει τα ίδια ψηφία με αυτά της παραπάνω (1, 4, 3), να βρείτε πόσα φύλλα σχίσαμε."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η Εφημερίδα των μαθητών του 2ου Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου θεσσαλονίκης