Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2016

Can you meet this challenge?

We've seen this with the letters out of order, but this is the first time we've seen it with numbers.  Good example of a Brain Study: If you can read this OUT LOUD you have a strong mind.


7H15                    M3554G3

 
53RV35          7O      PR0V3

 
H0W         0UR      M1ND5      C4N

 
D0         4M4Z1NG       7H1NG5!

 
1MPR3551V3            7H1NG5!

 
1N        7H3       B3G1NN1NG

 
17        WA5      H4RD      BU7

 
N0W,       0N    7H15       LIN3

 
Y0UR         M1ND      1S

 
R34D1NG 17         4U70M471C4LLY

 
W17H0U7            3V3N

 
7H1NK1NG      4B0U7     17,

 
B3      PROUD!        0NLY

 
C3R741N          P30PL3     C4N

 
R3AD           7H15!

 
PL3453         F0RW4RD     1F

 
U      C4N      R34D      7H15

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η Εφημερίδα των μαθητών του 2ου Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου θεσσαλονίκης