Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2020

Το χρηματιστήριο / Die Börse

Φέτος, στο πρόγραμμα Erasmus, φιλοξενείται ένα νέο πρόγραμμα, το χρηματιστήριο. 

Σε αυτό συμμετέχουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες, όπως:  η Γερμανία, η Πορτογαλία,  η Ιταλία, η Ισπανία και η Ελλάδα. 

Είναι ένα πρόγραμμα όπου γίνονται ηλεκτρονικά αγοροπωλησίες μετοχών. Μέσω αυτού του προγράμματος μαθαίνουμε καινούριο λεξιλόγιο, ερχόμαστε σε επαφή με διάφορες συνήθειες που έχουν τα παιδιά σ' αυτές τις χώρες και επιπλέον μαθαίνουμε για το σχολείο τους.  Ακόμη, συνομιλούμε μέσω του e-twinning και μαθαίνουμε για τα ενδιαφέροντά τους. 

Κατά την γνώμη μου, αυτό το πρόγραμμα είναι πολύ σημαντικό διότι μας δίνει μία διαφορετική προσέγγιση της Γερμανικής γλώσσας, μας κάνει να την αγαπήσουμε και να μάθουμε πράγματα που δεν θα τα μαθαίναμε υπό άλλες συνθήκες.

In diesem Jahr ist Erasmus Hosting ein neues Programm, die Börse. Viele europäische Länder nehmen daran teil, wie Deutschland, Portugal, Italien, Spanien und Griechenland. Es ist ein Programm, bei dem Aktien gekauft und verkauft elektronisch werden. Durch dieses Programm lernen wir neue Vokabeln, kommen in Kontakt mit verschiedenen Gewohnheiten, die Kinder dort haben und lernen über ihre Schule. Wir plaudern auch im Rahmen des Lebenslaufs und lernen ihre Interessen kennen. Meiner Meinung nach ist dieses Programm sehr wichtig, weil es uns eine andere Herangehensweise an die deutsche Sprache gibt, uns die deutsche Sprache zu lieben und Dinge zu lernen, die wir sonst nicht gelernt hätten.

 Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η Εφημερίδα των μαθητών του 2ου Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου θεσσαλονίκης